Velkommen til skolestart 2019/20

Vi ønsker deg som elev velkommen til en trygg og god skolestart høsten 2019!

Første skoledag for alle klassene er torsdag 15. august kl. 08.25.
Det blir en egen informasjonskveld for hybelelever og foresatte onsdag 14 august kl. 18.00.

I velkomstbrevet fra skolen har vi samla en del nyttig informasjon du trenger i forbindelse med skolestart. Det kan du lese her:
Velkomstbrev

Nye elever ved sportsfiskelandslinja kan få en oversikt over hvilket utstyr de trenger her:
Utstyrsliste

For informasjon og søknad om skoleskyss gå inn her:
Digital søknadsportal for skoleskyss

Vi oppfordrer nye og gamle elever til å fylle ut og sende inn registreringsskjema per brev eller e-post til skolen, slik at vi har mulighet til å komme i kontakt med deg eller dine foresatte ved behov. Skjemaet finner du her:
Registreringsskjema

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål:

Sist oppdatert 26.06.2019