Velkommen til skolestart 2018/19

Vi ønsker deg som elev velkommen til en trygg og god skolestart høsten 2018!

Første skoledag for alle klassene er torsdag 16. august kl. 08.25.
Det blir en egen informasjonskveld for hybelelever og foresatte onsdag 15.08 kl. 18.00.
Nyttig informasjon blir lagt ut på fortløpende, så følg med her.

For informasjon og søknad om skoleskyss gå inn her:
Digital søknadsportal for skoleskyss

Vi oppfordrer nye og gamle elever til å fylle ut og sende inn registreringsskjema per brev eller e-post til skolen, slik at vi har mulighet til å komme i kontakt med deg eller dine foresatte ved behov. Skjemaet finner du her:
Registreringsskjema

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål:

Aina Stuenes
Fagarbeider kontor
74 17 54 46 90 72 29 64
Eli Anita Sørensen
Fagleder m/personalansvar
74 17 54 65 41 62 30 96
Anne Birgitte Steinsli Sklet
Rektor
74 17 54 53 48 05 47 76
Sist oppdatert 26.06.2018