Velkommen til skolestart 2020!

Vi ønsker deg som elev velkommen til en trygg og god skolestart høsten 2020!

Første skoledag for alle klassene er mandag 17. august kl. 08.25.
I matfriminuttet inviteres VG2 og VG3 elevene til gratis lunsj i kantina.
1. klassingene begynner i auditoriet. VG1 elevene serveres lunsj på tirsdag. Onsdag 19. august er «bli kjent» dag for alle VG1 elever, ta med uteklær etter vær.

I velkomstbrevet fra skolen har vi samla en del nyttig informasjon du trenger i forbindelse med skolestart. Det kan du lese her:
velkomstbrev-elever.pdf

Nye elever ved sportsfiskelandslinja kan få en oversikt over hvilket utstyr de trenger her:
utstyrsliste-2020.pdf

For informasjon og søknad om skoleskyss gå inn her:
Digital søknadsportal for skoleskyss

Vi oppfordrer nye og gamle elever til å fylle ut og sende inn registreringsskjema per brev eller e-post til skolen, slik at vi har mulighet til å komme i kontakt med deg eller dine foresatte ved behov. Skjemaet finner du her:
Reg.skjema 2020-2021.pdf

Sist oppdatert 06.07.2020