Velkomstbrev til alle elever

Til elever på VG1, VG2 og VG3 ved Grong videregående skole. Så bra at du vil være vår elev skoleåret 2021/2022.

Alle elever møter på skolen mandag 16. august kl. 08.25.

Dagen avsluttes kl. 13.45.

Første skoledag i matfriminuttet inviteres VG2 og VG3 elevene til gratis lunsj i kantina. 1. klassingene begynner i auditoriet. VG1 elevene serveres lunsj på tirsdag. Onsdag 18. august er «bli kjent» dag for alle VG1 elever, og fredag 20. august blir det felles aktivitetsdag for hele skolen. Ta med uteklær etter vær.

Alle vg1 klassene vil få MOT besøk i løpet av første uka. Ronja, Silje og Ida er våre MOT-coacher ved skolestart. Ellers vil vi ha ei åpningsuke som bygger på «trygg og god start».

Lånekassen

Alle som søker om stipend og lån fra Lånekassen, må søke på nett. Dette kan du gjøre via vigo.no. Er du allerede kunde i Lånekassen har du også tilgang til søknaden inne på Dine sider. Informasjon om hvordan du søker støtte til videregående opplæring finner du på http://www.lanekassen.no/ under stipend og lån, vanlig videregående opplæring og slik søker du.

Busskort

De som trenger busskort fra hjemmet/hybel må bestille det selv, følg linken: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/ OBS! Elever som bor på hybel har ikke rett på busskort fra skolen til hjemmet, men har rett til busskort til skolen dersom hybelen ligger over 6 kilometer fra skolen. Korteste gangbar veg må være over 6 kilometer til skolen fra hjemmet/hybel for å oppnå rett til busskort!

Skolebevis

Elevene må selv ordne seg digitale skolebevis, følg linken: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/bevis/

Registreringsskjema

Viktig at korrekt adresse og e-postadresser er fylt ut på registreringsskjemaet

Hjertelig velkommen til skolen! Grong, den 30.juni 2021

Anne Birgitte Steinsli Sklet Rektor

Sist oppdatert 02.07.2021