Søknadsfrister

Elev som jobber

Her finner du en oversikt over viktige datoer for deg som skal søke om plass for neste år.

  • Fristen for oppmelding til privatisteksamen i PrivatistWeb er 1. februar.
  • Frist for søking til videregående skole hvis du er minoritetspråklig eller har spesialpedagogisk oppfølging: 1. februar.
  • Fristen for søking til videregående skole for ordinære elever på yrkesfag og naturbruk/sportsfiske er 1.mars
  • Øvrige elever på idrettsfag og studiespesialisering trenger ikke legge inn søknad i VIGO, unntatt ved omvalg (skifte av programområde/nivå) eller skifte av skole.
  • Yrkesfagelever på Vg2 som søker læreplass skal søke på VIGO. Fristen for lærekanditater som søker opplæring i bedrift er 1. februar. Dette gjelder elever som ikke når alle kompetansemåla i programfag Vg3. 1.mars er fristen for ordinære lærlingsøkere. Lærekanditater og lærlingsøkere søker i tillegg skriftlig med CV og digitalt søknadsskjema til de aktuelle bedriftene.

Viktig endring dette skoleåret:
Ingen elever kan endre søknaden, verken rekkefølge eller tilføyelser etter fristen. 1. februar-søkere kan endre søknaden før 1. februar, men ikke i tidsrommet fram mot 1.mars.

Alle elever må ha MinID tilgjengelig i god tid før søking. Har du ikke det må du bestille nytt passord på Altinn.

Du kan gjerne starte søking allerede nå. Du kan legge inn søknaden, og endre den fram til fristens utløp eller til du trykker på Send-knappen.

Elever på Vg3 som søker høyere utdanning søker i Samordna opptak innen 15. april på de fleste studier.

Spørsmål om søking rettes til:
Ingunn om 1. mars-søkere, minoritetsspråklige søkere og Vg3-elever som søker høyere utdanning
Jorunn om 1. februar-søkere
Se kontaktinformasjon nederst på sida.

Her finner du lenke til sidene du må besøke i forbindelse med søkinga:

Lenke til Privatistweb:PrivatistWeb

Lenke til VIGO:
VIGO

Lenke til Samordna opptak:
Samordna opptak

Les mer på fylkets nettsider om søking og inntak:
Inntak videregående opplæring

Ta kontakt her:

Ingunn Sagmo
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 54 81
Jorunn Magny Dahl Flasnes
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 54 92
Sist oppdatert 24.01.2019