Ved spørsmål, ta kontakt med:

Bernt Frode Engum
Adjunkt med tilleggsutd. og IT-ansvarlig
74 17 54 58
Aina Stuenes
Fagarbeider kontor
74 17 54 46
Sist oppdatert 26.04.2018