Beredskapsplan

Skolens beredskapsplan og sosiale handlingsplan skal sørge for at krisesituasjoner handteres på en god måte og at elevene er sikra et trygt og godt læringsmiljø.

Sist oppdatert 26.04.2018