Naturbruk

Velkommen hit!

Naturbruk på Grong videregående skole har to ulike hovedløp: et yrkesfaglig og et studieforberedende. Dette yrkesfaglige tilbudet tar deg gjennom et toårig skoleløp, hvor du i etterkant kan fortsette som lærling for å få et fagbrev. På det andre året tilbyr vi Vg2 Heste- og hovslagerfag og Vg2 Reindriftsfag. Reindriftsfaget arrangerer vi når vi har elever som ønsker utdanning innenfor denne fagretningen.

På Heste- og hovslagerfaget samarbeider vi tett med Jørum Gård, og det meste av undervisningen i programfagene foregår her på gården. Jørum Gård er et aktivt ridesenter med 28 hester, og har mange års erfaring med rideleir og utdanning innen hestefaget. Her tilbyr de oppstalling av egen hest, gode oppstallingsforhold med ridebane, ridehall, hindermateriell og utstyr for kjøring. De som bor, driver og jobber på gården har bred kunnskap om hest som de liker å dele med andre. Les mer om Jørum gård, hvem som jobber der og det de tilbyr her:

Jørum Gård

Disse er blant dem som tar godt imot deg
Teambilde

Vi tilbyr disse programområdene

 Les mer om det generelle programområdet Naturbruk som linja vår bygger på her:

 • Første år

  Salamaking, hvor elevene lager seg eget belte. Foto: Jørum Gård.

  Vg1 Naturbruk

  Hos oss får du en skoledag hvor både du som elev og hesten er i fokus. Du kommer til å øke din kompetanse i møte med et bredt utvalg av hester du kan jobbe med. Hestene våre er i alle aldre, og du får være med på både innridning og innkjøring av hest i løpet av året. Vi har en god kombinasjon av teori og praksis, som gir varierte skoledager og tett oppfølging av dyktige faglærere. Vi samarbeider tett, for at du skal kunne nå dine mål og drømmer. Vi er også innom ulike hestebedrifter, og det er to uker utplassering i løpet av året.

 • Andre år

  Her har vi jobbet med hestens fordøyelsessystem, og skolehesten Freyr stilte opp som modell. Foto: Jørum Gård.

  Vg2 Heste- og hovslagerfag

  På andreåret er vi innom mange ulike emner og varierte opplegg knytta til hest. Vi har gode dager i stallen, hvor stell, trening og foring av hest preger hverdagen. Dette året går vi enda mer i dybden, og du lærer mer om hvordan hesten ser ut og fungerer innvendig. Vi har godt utdannede skolehester som passer alle uansett nivå. Vi har en fin balanse mellom teori og praktiske øvelser, og du får ta del i den daglige driften av stallen. Gjennom skoleåret er det åtte uker utplassering, hvor målet blant annet er at du skal finne en lærlingeplass. Vi kan tilby et trygt miljø, og jobber aktivt for at du hele tida skal utvikle deg.

  Foto: Liv Karin Joma.

  Vg2 Reindrift

  I reindriftsfaget må du like å arbeide utendørs, og trives med å omgås dyr. Du må kunne arbeide selvstendig, men også ha evnen til å delta i et arbeidsfellesskap. Du bør ha interesse for samisk kultur og være opptatt av natur- og miljøspørsmål for å velge denne utdanningen. Dyrenes velferd, hvordan du kan tilrettelegge for avl og hvordan du forvalter reinbeiteområder og naturressurser er blant de områdene du vil lære mer om. Opplæringa vil foregå i nært samarbeid med reindriftsnæringa vi har i vårt område. Vi tilbyr faget når vi har elever som ønsker utdanning innenfor denne retningen.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Se mer på Facebooksida vår:

Følg hestelinja på Facebook