Regenerativt landbruk - webinarer og markvandring høsten 2022

Grønt kompetansesenter på Skjetlein videregående skole og Mære landbruksskole arrangerer i samarbeid med Regenerativt Faglag for regenerativ landbruk Trøndelag webinarer og markvandringer i perioden 15. september til 30. november.

Mer informasjon om det enkelte arrangementet og pĂ„melding finner du her: https://trondelag.pameldingssystem.no/maerekurs