Teorikurs for ansatte på ysteri

18. - 21. april blir det kurs på Grindal Salmon Lodge og litt på Grindal Ysteri i Rennebu.

Målgruppe for kurset er dei som jobbar på ysteri. Deltakarane må ha praktisk erfaring for å kunne delta på kurset. Kurset starter tirsdag 18. april kl. 18.00 og slutter fredag 21. april kl. 13.00.

Ragnhild Nordbø er kursholder. Ragnhild er utdanna næringsmiddelkandidat frå Ås, og har arbeidd som ostefagleg rådgjevar ved Ressurssenteret ved Sogn Jord- og Hagebruksskule sidan 2004. Ho har vore budeie i over 30 år og driv no gard med ysteri i Trøndelag. 

Pris: Inkluderer kursavgift, overnatting og mat alle dagar. Grindal Salmon Lodge kr 5500 pr person i enkeltrom og kr 5000 pr person i dobbeltrom.  

Les mer om kurset og meld deg på Teorikurs for ansatte i ysteri.