Jordhelse - "Trøndernes levende jordlab"

Arbeidsverksted 27. og 28. mars 2023
Foto: Ingrid Gauslaa Hårstad

Inspirerende engasjement under arbeidsmøtene med tema jordhelse og "Trøndernes levende jordlab" på Skjetlein videregående skole og Mære landbruksskole.

Vi hadde besøk av Kamilla Skaalsveen fra NIBIO og PrepSoil. Hun ledet oss gjennom de to arbeidsmøtene som ble avholdt på henholdsvis Skjetlein og Mære den 27. og 28. mars. Deltakerne var bønder, lærere, forskere, rådgivere og andre næringsaktører. Søkelyset ble blant annet satt på disse temaene: 

  • Kan Trøndersk landbruk styrkes ved å bedre jordhelsa?
  • Hvilke jordhelse-utfordringer er mest relevante for landbruket i Trøndelag?
  • Kan «Trøndernes levende jordlab», med samhandling mellom bønder, forskere, støtteapparat og øvrige deler av samfunnet styrke arbeidet med jordhelse? 

Grønt kompetansesenter Mære-Skjetlein satser på jordhelse, som et viktig kompetanseområde for bonden. Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt med Ingrid Gauslaa Hårstad på .