Om oss

Utviklingsavdelingen ved Mære landbruksskole og Grønt kompetansesenter på Skjetlein videregående skole ble med virkning fra 1. januar 2023 slått sammen til en ny, felles avdeling; Grønt kompetansesenter Mære - Skjetlein. Den nye avdelingen har kontorsted både på Skjetlein og Mære.

Vårt oppdrag er å gi et best mulig kompetansetilbud i hele Trøndelag. Vi arbeider innen disse områdene:

  • Bærekraftig landbruk
    • Voksenopplæring - agronom og gartner • Fagskole • Landbrukskurs • Nullutslippsgården • FoU-arena Skjetlein • FoU-arena Mære • Living lab jordhelse • Grøntsatsing
  • Matnavet
    • Kompetansenettverk for lokalmat • Smak 63 • Utviklingsprosjekt for bedrifter • Utvikling av nye kompetansetilbud • Matverksted • ROT – Læring for grønn næring
  • Skogbruk
    • Vegplanlegging • Skogpådriving • Planlegging kaianlegg

Vil du vite mer, ta kontakt med en av våre ansatte.

Kontaktinformasjon til våre ansatte 

Utviklingsleder

Tove Irene Hatling Jystad  414 13 441  

Bærekraftig landbruk

Mariann Hovin  950 61 932  

Ingrid Gauslaa Hårstad  990 24 199  

Gunnar Larsen  957 69 993   

Kåre Presthus  938 57 565 

Patrick Sjöberg  482 18 854  

Laila Stubsjøen  957 54 152  

Rolf Kristian Wensbakk  482 85 472  

Matnavet

Gunn Bratberg  454 87 840  

Lars Erik Jørgenvåg  917 59 055  

Bjørg Elisabeth Tronstad  975 94 332  

Skogbruk

Magne Letnes  905 36 442  

Gunnar Pettersen  917 37 120  

Bjørn Arve Øvereng  950 97 408