Om oss

Grønt kompetansesenter er utviklingsavdelingen ved Skjetlein videregående skole. Skolen ligger idyllisk til, 17 km sør for Trondheim sentrum, og har drevet opplæring innen landbruk siden 1915. Skolen har i dag om lag 360 elever fordelt på tre utdanningsprogram; naturbruk, bygg og anlegg og teknologi og industrifag. Skolen har har også påbygging til studiekompetanse og en egen avdeling for særskilt opplæring. Om lag halvparten av elevene går på naturbruk. Det er 100 ansatte ved skolen. Skjetlein har et veldrevet gårdsbruk, hvor den praktiske undervisningen på skolen foregår.

Grønt kompetansesenter har 2 faste medarbeidere og 0,45% midlertidig prosjektlederstilling fordelt på 2 medarbeidere. Vår hovedoppgave er kurs og kompetansegivende tiltak i landbruket og andre grønne næringer. Vi driver formell voksenopplæring med høyere yrkesfaglig utdanning i Melkeproduksjon og driftsledelse og Kornproduksjon og driftsledelse, samt agronomutdanning for voksne (voksenagronomen). Våre kurs og fagdager gjennomføres på nettet, i våre kurslokaler på Skjetlein grønt kompetansesenter og ute på gårdsbruket. Vi er også involvert i flere prosjekt både på Skjetlein og sammen med andre.

Gårdsbruket på Skjetlein er en av de største økologiske gårdene sør i Trøndelag. Skjetlein bruker denne arenaen både til praktisk undervisning og til forskningsrelaterte elevprosjekt. Skjetlein er preget av mangfold, og er godt egnet som forskningsarena, demonstrasjonsarena og besøksgård. Gårdsbruket har blant annet:

 • Økologisk gras og kornproduksjon på 930 daa
 • 1000 daa utmark, derav 700 daa produktiv skog
 • Gartneri med økologiske grønnsaker og urter til egen kantine
 • Økologisk frukt- og bærhage med tilhørende foredlingsrom
 • Parkanlegg
 • Hest- og smådyrstall
 • Verkstedhall
 • Traktor og maskiner
 • Kompostreaktor
 • Anlegg for fornybar energi;solceller/solfangere, eget vannhjul med miniturbin 

 Husdyrproduksjon

 • Økologisk melkeproduksjon (40 årskyr)
 • Økologisk sau (55 vinterfôra sauer)
 • Konvensjonell gris (32 årspurker)
 • Konvensjonelle høns (3000 verpehøns)

 Velkommen til Skjetlein!

Kuslipp mai 2019