Voksenopplæring

Grønt kompetansesenter Mære - Skjetlein har ansvaret for voksenopplæringen på Mære landbruksskole og Skjetlein videregående skole.

Vi har disse tilbudene:

Det er oppstart på voksenagronom og voksengartner på Mære høsten 2023 (søknadsfristen var 1. mars). Høsten 2024 starter nytt kull med voksenagronomer opp på Skjetlein (søknadsfrist 1. mars 2024). Neste oppstart på fagskoletilbudet er høsten 2024.

I samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagkskole arbeider vi nå for å få til et nytt fagskolestudium i Jord- og plantekultur.

Har du spørsmål?

Mariann Nordtømme Hovin
Seniorrådgiver
74 17 60 08 95 06 19 32
Laila Stubsjøen
Seniorrådgiver
74 17 77 82 95 75 41 52