Mekatronikk

mechatronic.jpg

Søknadsfrist 15. april på samordnaopptak.

Studiet blir tilbudt ved Guri Kunna vgs gjennom et samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF).

Fagskoleutdanninga i mekatronikk/automasjon er en flerfaglig utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag.

 

Om studiet

Denne utdanninga tilbys i Stjørdal men Guri Kunna vgs har inngått et samarbeid med THYF slik at utdanninga blir tilbudt som et deltidsstudium over 3,5 år der de første 2 årene blir gjennomført lokalt ved Guri Kunna vgs og de siste 1,5 årene gjennomføres i Stjørdal.

Studiet er nettbasert med samlinger. Studiet er planlagt at det skal kunne kombineres med jobb.

 

Emner

-          Realfaglige redskap.

-          Yrkesrettet kommunikasjon.

-          LØM-emnet.

-          Energiteknikk med faglig ledelse.

-          Innledende konstruksjon og dokumentasjon.

-          Materialkunnskap.

-          Prosjekt- og kvalitetsledelse.

-          Mekatronikkstyring og regulering med faglig ledelse.

-          Mekatronikkdesign og produksjon med faglig ledelse.

-          Elenergi og automatisering.

Opptakskrav

-          Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev. Se studieplan for oversikt over fagbrev som kvalifiserer for inntak.

-          Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse.

 

Informasjon

-          Mer informasjon om studiet – Mekatronikk - Studieplan Deltid

-          Ta kontakt med Bjørnar Johansen for mer informasjon om studiet.

-          Bjojo@trondelagfylke.no

-          950 69 496.

 

For å søke

-          Gå til samordnaopptak.

-          Velg studieoversikten FAGSKOLE.

-          Velg Trøndelag høyere yrkesfagskole og studiet Mekatronikk med studiested Sistranda.

Søkeside