Ledelse havbruksoperasjoner

servicebåt.png

Søknadsfrist 15. april på samordnaopptak

Studiet blir tilbudt ved Guri Kunna vgs i tillegg til Rørvik gjennom et samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Fagskoleutdanninga ledelse i havbruksoperasjoner skal utdanne personell på ledernivå til sjøbasert servicenæring. Utdanninga skal bidra til økt formalkvalifikasjon der ledelse, sikkerhet og fiskevelferd er sentrale områder i opplæringa.

Om studiet

Studiet er nettbasert med samlinger hvor 1 år tas over 2 år. Samlinger på til sammen 240 timer. 5 samlinger a 3 dager pr år. Studiet er planlagt at det skal kunne kombineres med jobb.

Et grep for å lette praktisk gjennomføring for den enkelte er at alle samlingene planlegges med at de skal kjøres på to steder til ulik tid; Hitra/Frøya og Rørvik.

Det skal være slik at hvis en student ikke har mulighet til å møte ved det ene studiestedet kan møte ved det andre uka før eller etter. Sammen med næringa vil det forsøkes å legges en plan for samlinger mest mulig utenfor tider md mange operasjoner på sjøen.

 Emner

-          Ledelse.

-          Fiskevelferd.

-          Håndtering og bruk av båt og utstyr.

-          Fortøyninger og anlegg i sjø.

-          Arbeidsoperasjoner med simulatortrening.

-          Havmiljøet.

Opptakskrav

-          Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev fra akvakultur.

-          Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse.

Opptakskrav

 

Informasjon

-          Mer informasjon om studiet – Ledelse i havbruksoperasjoner -Studieplan Deltid
 

-          Ta kontakt med Trond Lauritzen for mer informasjon om studiet.

-          41 42 00 32.

 

For å søke

-          Gå til samordnaopptak

-          Velg studieoversikten FAGSKOLE

Velg Ledelse i havbruksoperasjoner med studiested Rørvik (uavhengig av om du ønsker studiested Rørvik eller Hitra/Frøya).

Søkeside