Rådgivertjeneste

Guri Kunna har rådgiver, spesialpedagogisk leder og helsesøster på begge skolestedene. Rådgiveren er elevenes advokat og kan gi masse veiledning om utdanning og yrkesvalg. Spes.ped.-lederen arbeider med å tilrettelegge skolegangen for de som har spesielle behov. Helsesøster er tilgjengelig hvis du trenger noen å snakke med, råd om helse eller hvis du føler deg litt uvel.

Frøya:

Rådgiver og spesialpedagogisk leder samarbeider tett på avd. Frøya. Monika Furberg er rådgiveren og Kristin Solbakken er spes.ped.-leder. Det er alltid lov å banke på hos dem. 

Kontaktinformasjon:

73 19 51 11

Kristin

72 81 15 43

Monika

 

Hitra:

Rådgiver og spesialpedagogisk jobber også tett sammen på avd. Hitra. Ola Johan Vigdal er rådgiver og Trude Hvalryg er spes.ped.-leder. Ola har også ansvar for oppfølgings tjenesten. Dette er for elever som ikke har kommet inn på skole eller som har avsluttet skolegangen i løpet av skoleåret. Alle i elevtjenesten finner du på andre siden av gangen for administrasjonen.

Kontaktinformasjon:

 

72 81 23 26

Trude

 

72 81 23 27

Ola

Sist oppdatert 23.04.2018