Fravær

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

 

Les mer på Udir.no: 

Fraværsgrense Udir-3-2016

 

Sist oppdatert 23.04.2018