Ekspedisjon

Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

- Skoleskyss
- Stipend og lån
- Skolebevis
- Utskrift av vitnemål, kompetansebevis og annen type dokumentasjon
- Spørsmål om fag og eksamen
- Kopiering
- Annet

74 17 43 00

Sentralbord

 

Frøya:

Tilgjengelighet:

08:00 - 15:30

Her finner du to flotte kvinner som kan hjelpe deg med det meste av punktene ovenfor.

Du finner ekspedisjonen på venstre side når du kommer inn hovedinngangen, i enden av gangen.

Kontaktinformasjon:

74 17 55 48

Ann Irene

74 17 55 67

Eli

 

Hitra:

Tilgjengelighet:

07:30-15:30

På avd. Hitra finner du administrasjonen og ekspedisjonen på samme plass. Der finner du også blant annet rektor, ass. rektor og fagleder.

Administrasjonen finner du rett ved inngangen mot Hjorten kjøpesenter.

Kontaktinfromasjon:

74 17 56 14

May

74 17 55 85

Ingunn 

Sist oppdatert 20.06.2018