Informasjon om nettundervisning

nettundervisning.jpg

Til elever ved Guri Kunna videregående skole

 

 

12. mars 2020

Til elever ved Guri Kunna videregående skole

OPPLÆRING PÅ NETT (FJERNUNDERVISNING)

Som elev skal du forholde deg til følgende i tiden skolen er stengt og du må holde deg hjemme:

  • Opplæringen vil i sin helhet foregå over nett, og du vil ha en helt «normal» skoledag gjennom fjernundervisning.
  • Du følger den vanlige timeplanen, om ikke annen beskjed blir gitt.
  • Du starter hver time med å gå inn i Canvas på det faget som står på timeplanen. Her vil læreren legge ut en beskjed over hva som skal skje i denne timen.
  • I Canvas er det mulig å sette opp en Konferanse hvor lærer og elever kan kommunisere sammen.
  • Det vil bli ført fravær til hver time. Når du er innlogget på faget registreres ditt oppmøte.
  • Det er sannsynlig at planlagte vurderingssituasjoner endres for å tilpasses fjernundervisning.
  • Du må sørge for at IKT-utstyret er rigget hver dag. Har du ikke tilgang til nett hjemmefra må du gi beskjed til kontaktlæreren din. Det er en fordel at du også er tilgjengelig på mobiltelefon. Husk å ha ladet og oppdatert utstyret.
  • Vær oppmerksom på at meldinger kan komme på e-post, sms eller chat.

Dette er en krevende opplæringssituasjon og det blir derfor viktig at du som elev følger opp arbeidet ditt. Det krever struktur og at du motiverer deg selv til å gjøre denne jobben.

Ta kontakt med din kontaktlærer når du har spørsmål du trenger avklaring på.

Alle elever må holde seg oppdatert på skolens hjemmeside https://web.trondelagfylke.no/guri-kunna-videregaende-skole

Espen Arntsberg

rektor

Guri Kunna videregående skole.

 

Sist oppdatert 12.03.2020