Foresatte 10. Trinn - Informasjon om videregående opplæring

velkommen_til.jpg

Informasjonsmøte om videregående opplæring 24. Januar kl. 18:00 på Teams

Møtet gjennomføres i sin helhet digitalt på Teams.  Lenke til møtet ligger under, i tillegg vil den sendes til ungdomsskolen for distribusjon til foresatte via skolens kanaler (Sway, Teams, Visma).

  1. Informasjon om videregående opplæring generelt – søknadsprosedyre, rettigheter og plikter
  2. Tilbud og muligheter ved Guri Kunna vgs.
  3. organisering av skoledagen, herunder skoleskyss
  4. Organisering og fagvalg på studiespesialisering
  5. Skolemiljø, elevtjeneste, kartlegging og eksamensordninger
  6. Fraværsreglement
  7. Dokumentasjonsplattform og læringsplattform
  8. Foreldresamarbeid

 

Velkommen😊

Med vennlig hilsen ledelse og elevtjeneste ved Guri Kunna vgs.

 

Oppdatert 25.01.2022 08:35: 

Lenke til word dokument "Programfag på studiespes 2021.docx"

Lenke til Powerpoint "Vilbli20222023.ppt"

Sist oppdatert 31.01.2022