Forskningsdagene Stands

Oversikt over stands for Forskningsdagene 2022

FORSKNINGSDAGENE 27. og 28. SEPTEMBER

Guri Kunna videregående skole Sistranda, 9.00 – 15.00

- faste stander i og rundt teltet.

 1. Skattejakt i naturen – med Åshild og gjengen. vi finner spennende dyr og planter. Åshild, Guri Kunna
 2. På havfisketokt med Fru Inger (Begrensede antall plasser, påmelding) Olve, Guri Kunna. Når båten ligger ved kai ønsker skipper Olve besøk.
 3. Mikroplast i havet. Stand med poster og praktisk påvisning av mikroplast Julie, 1STA og 1NAR . Guri Kunna
 4. Mausund Feltstasjon – Plast i havet – typer – mengder – opphav.
 5. Roteakvarium for de minste. Guri Kunna
 6. Salt og søtt i saltvannsakvarium, arter og biotoper. Guri Kunna
 7. Roboten Pamela samler plastikkavfall i overflata, Jussi og studenter, NTNU
 8. Kan vi kjenne lusa på gangen? Lakselusprosjekt Måsøval/2 NAR/Bjørn Guri Kunna
 9. Sjøkreps i Frohavet Havforskningsinstituttet Portia Kleiven
 10. Aktiv forvaltning av marine ressurser i Hitra og Frøya kommuner, Havforskningsinstituttet
 11. Fra rogn til matfisk og videre med Aqua Semi, Måsøval
 12. Scale univers – 3D reise med VR-briller,  Scale AQ
 13. Blått kompetansesenter Innovasjon i havbruk og yrkesvalg. Sanna Julié Rødsten Jacobsen, BKS
 14. Knute på tråden? Knutekurs med Aqualærere Guri K
 15. Under overflata med ROV – Aqualærere Guri Kunna
 16. Ut på tur, aldri sur! Med naturbruk på tur i lavvu’n – Runar, Guri Kunna
 17. Tang og Tare Speciale Mat fra havet – Unge kokker – Elisabeth J, Kristin  Guri Kunna
 18. Kystkultur i de siste 100 år - Kystmuseet på Hitra
 19. Bygg og bo for sjøfuglene - Byggfagklassene lager sjøhus   for tjeld og fiskemåke Guri Kunna.
 20. Unge kokker. Onsdag 28. september inviterer vi på SUSHI-kurs. https://ungekokker.no/smart-sushikurs/
Sist oppdatert 26.09.2022