Infomøte for lokale bygge- og tømrerfirma

byggemøte.PNG

Invitasjon til informasjonsmøte om byggeprosjekt: utvikling av sjøhuset ved Guri Kunna vgs Frøya

Trøndelag fylkeskommune har laget et skisseprosjekt for ombygging og utbygging av Sjøhuset ved Guri Kunna videregående skole, skolested Frøya.

Prosjektet har en samlet entreprise på ca. 15 mill eks mva. Entreprisen vil bestå av ca. 220m2 med ombygging av eksisterende areal som er våtlab, utsalgsted og sosiale soner. Nybygg er på ca 230m2 som består av garderobe og verksted.  Samt flytting av street basket og sandvolleyball bane.

Planlagt oppstart er ved skoleslutt 2021 og mye av ombyggingen skal være ferdig i sommer.

Før en konkurranse inviterer Trøndelag fylkeskommune til informasjonsmøte, torsdag den 18/03 kl 15.30. Trøndelag Fylkeskommune ønsker alle lokale (Frøya og Hitra) bygge- og tømrerfirmaer velkomne til møtet.

For å kunne overholde dagens smittevern planlegges det digitalt møte. Hvis smittetrykket avtar vil det bli vurdert å åpne for fysisk deltagelse. Hvis det blir aktuelt så vil det bli på egnet sted på Frøya. Deltagelse til digitalt møte meldes til: sarli@trondelagfylke.no innen onsdag 17/03 innen kl. 12.00. I etterkant vil  alle de påmeldte få en invitasjon til et teamsmøte/ ev. beskjed at fysisk oppmøte er mulig.

Sist oppdatert 12.03.2021