Informasjon om skoleskyss skoleåret 2020/21

AtB-logo2.png

Info fra ATB om skoleskyss til høsten.

Se vedlagt skriv for informasjon fra ATB ang skoleskyss til høsten. 

Klikk her for å åpne PDF

Sist oppdatert 23.06.2020