Skoleskyss

AtB.jpg

 

21. september åpnes fremdør på bussen for reisende med kort

 

Fremdør på alle busser i by og region åpner for påstigning, men kun for deg som skal lese av t:kort verdi/autoreise eller betale med bankkort.

AtB og alle bussoperatører, inkludert deres vernetjeneste, har jobbet tett sammen for å komme frem til en løsning hvor vi kan åpne fremdør på bussen. Kunder med t:kort verdi/autoreise og bankkort får da betalt sin billett. 

AtB har løpende dialog med de lokale helsemyndighetene vedrørende større endringer i smittesituasjonen, og vurderer tiltak dersom det blir nødvendig.

Fra 21. september gjelder:

 • Ingen kontantbetaling om bord.
 • Kun påstigning foran for reisende med t:kort verdi/autoreise og bankkort i region.
 • Reiser du fra en metrostasjon, bruk kortleser på stasjonen.
 • Øvrige reisende benytter midt-/bakdør (t:kort periode, t:kort skole, AtB Mobillett, SMS, billettautomat og kommisjonær).
 • Dørene åpnes av sjåfør.

Påstigning foran kun for deg med t:kort verdi/autoreise eller bankkort (regionlinjer)

For deg som reiser med t:kort verdi, t:kort autoreise eller bankkort:

 • Ha kortet klart og gjerne synlig for sjåfør før ombordstigning.
 • Les av kortet på kortleser eller bankterminal. Gjør dette raskt og med god avstand til sjåfør.
 • Reiser du fra metrostasjon skal t:kortet leses av på kortleseren på holdeplass før du går om bord.
 • Maks påfyll av t:kort verdi på regionbuss er kr 500. Må betales med bankkort.
 • Har du t:kort periode med aktiv/gyldig periode eller t:kort skole, går du inn midt- eller bakdør. 

For reisende med forhåndskjøpt billett

Benytt midtre- og bakdør hvis du har AtB Mobillett, SMS-billett, t:kort skole i forbindelse med reise til og fra skole, eller annen forhåndskjøpt billett. Vi anbefaler forhåndskjøpt billett i appen AtB Mobillett eller SMS. Det er enklere og mer effektiv for deg, sjåføren og dine medpassasjerer.

Om bord i bussen

 • Gul merking i gulv og på vindu ved sjåfør viser hvor du skal oppholde deg og ikke om bord.
 • Fremste seterad vil være sperret.
 • Det oppfordres av hensyn til smittevern å sitte skulder ved skulder fremfor å stå eller sitte overfor hverandre.

Avstigning

Ingen avstigning foran. Utgang kun gjennom midtre- og bakdør. Dørene vil fortsatt åpnes automatisk på hver holdeplass for avstigning.

Retningslinjer ATB

Sist oppdatert 18.09.2020