Korona - Mer normal hverdag framover

DSC06568.jpg

Oppheving av tiltak

Det forskriftsfestede kravet til isolasjon oppheves. Det er anbefalt at personer som er smittet med korona holder seg hjemme i fire døgn fra symptomstart, eller fra dagen for positiv test hvis man ikke har symptomer.

Anbefalingen om å holde seg hjemme i fire døgn gjelder ikke for elever. Elever med symptomer trenger ikke lenger å teste seg. Dere anbefales kun å holde dere hjemme dersom dere er syke og kan gå på skole så snart dere har vært feberfrie i 24 timer. Det er ingen grunn til å holde seg hjemme ved milde restsymptomer som f.eks snørr eller hoste.

Anbefalingene er allikevel fortsatt disse:

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • God hånd- og hostehygiene
  • Godt renhold og god ventilasjon
Sist oppdatert 14.02.2022