Mekatronikk

Søknadsfrist 20. april på samordnaopptak.no

Studiet blir tilbudt ved Guri Kunna vgs gjennom et samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF).

Fagskoleutdanninga i mekatronikk/automasjon er en flerfaglig utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag. 

Om studiet

Denne utdanninga tilbys i Stjørdal men Guri Kunna vgs har inngått et samarbeid med THYF slik at utdanninga blir tilbudt som et deltidsstudium over 3,5 år der de første 2 årene blir gjennomført lokalt ved Guri Kunna vgs og de siste 1,5 årene gjennomføres i Stjørdal.

Studiet er nettbasert med fysiske samlinger. Studiet er planlagt at det skal kunne kombineres med jobb. 

Emner

 • Realfaglige redskap.
 • Yrkesrettet kommunikasjon.
 • LØM-emnet.
 • Energiteknikk med faglig ledelse.
 • Innledende konstruksjon og dokumentasjon.
 • Materialkunnskap.
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse.
 • Mekatronikkstyring og regulering med faglig ledelse.
 • Mekatronikkdesign og produksjon med faglig ledelse.
 • Elenergi og automatisering.

Opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev. Se studieplan for oversikt over fagbrev som kvalifiserer for inntak. Mekatronikk (trondelagfylke.no)
 • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse.

Informasjon

For å søke

 • Velg samordnaopptak.no
 • Velg studieoversikten FAGSKOLE.
 • Velg Trøndelag høyere yrkesfagskole og studiet Mekatronikk med studiested Sistranda.
Sist oppdatert 06.03.2024