Informasjon om eksamen våren 2021

Fra Udir.no:

Alle skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske, praktiske og tverrfaglige eksamener på Vg1 og Vg2 er avlyst for elever.
Alle skriftlige eksamener for elever på Vg3 er også avlyst.
I tillegg avlyses alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener for elever på Vg3.
Elevene på Vg3 skal gjennomføre muntlig eksamen.
Elevene får fullverdige vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. På vitnemålet skal det stå at eksamen var avlyst. Dette vil ikke få konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Datoer for muntlig eksamen:

Vg3 ID og 4ID: 
Offentliggjøring av trekk:   onsdag 02.06.2021 kl. 09:00
Obligatorisk forberedelsesdag:   torsdag 03.06.2021
Eksamensdag:   fredag 04.06.2021

Vg3 ST og MD:
Offentliggjøring av trekk   mandag 07.06.2021 kl. 09:00
Obligatorisk forberedelsesdag   tirsdag 08.06.2021
Eksamensdag   onsdag 09.06.2021

Hvor skal jeg møte for offentliggjøring av trekk og eksamen?

 • Du skal møte på skolen for offentliggjøring av trekk, forberedelse og eksamen.
 • Pga smittesituasjonen vil eksamenstrekket bli offentliggjort i Canvas.
 • Det vil komme oppslag om hvilke rom du skal møte på.
 • Din faglærer vil gi beskjed om når og hvor det er oppmøte på eksamensdag.

 Følg med på infoskjermene og i Gjallarhorn for oppslag om rom for offentliggjøring av trekk.

Regler for muntlig eksamen

 • Trekk 48 timer før eksamen
 • Tema oppgis 24 timer før eksamen
 • Obligatorisk forberedelsesdag
 • Eksamenstid er inntil 30 min
 • Notater og stikkord på ett A4-ark kan tas med inn på eksamen
 • Karakter oppgis etter hver kandidat

Kravet om presentasjon er tatt vekk. Dersom du ønsker kan du ta med presentasjon. Snakk med din faglærer på forberedelsedagen om hvordan du ønsker å gjennomføre din eksamen. 

Hva skjer om jeg er syk eller i karantene?

 • Dersom du har milde symptomer, i karantene, i ventekarantene eller i isolasjon skal du ikke møte til eksamen. Du må levere egenerklæring som dokumentasjon på fraværet.
 • Dersom du er syk (ikke covid-19) skal du ikke møte til eksamen. Du må skaffe legeerklæring så snart som mulig som dokumentasjon på fraværet.
 • Du har rett på utsatt eksamen neste eksamensperiode og mulighet for betinget opptak i høyere utdanning. Har du dokumentert sykdomsfravær på eksamen, får du ikke vitnemål før utsatt eksamen er bestått. Dersom sykdomsfraværet gjelder et trekkfag, skal det foretas nytt trekk for utsatt eksamen.
 • Dersom eksamen avlyses pga smittevernhensyn får du dispensasjon. Du trenger ikke avlegge utsatt eksamen for å få vitnemål. Dette gjelder kun om du har bestått standpunktkarakter i faget som omfattes av dispensasjonen.
 • Skolen må straks få beskjed om du ikke kommer på eksamen pga sykdom eller karantene.

Hva skjer om jeg får 1 i faget jeg kommer opp i eksamen i?

 • Dersom du har 1 i standpunktkarakter i faget du skal ha eksamen i og får karakteren 2 eller bedre på eksamen, har du bestått faget. Dersom du får 1 på eksamen vil du få tilbud om å ta eksamen på nytt ved neste eksamensperiode.
 • Dersom du har karakteren 2 eller bedre i faget du skal ha eksamen i og får karakteren 1 på eksamen har du ikke bestått faget og vil få tilbud om å ta eksamen på nytt ved neste eksamensperiode.

Hva skjer om jeg får IV i faget jeg kommer opp i eksamen i?

 • Dersom du har fått IV til standpunkt i fag du er trukket ut til muntlig eksamen i, har du anledning til å avlegge eksamen. Du vil ikke få opplyst eksamenskarakteren din før du får medhold på en eventuell klage. Dersom IV blir stående etter en eventuell klage, blir eksamenskarakteren annullert.
 • Dersom du har vedtak om at du ikke vil få standpunktkarakter i et fag fordi har overskredet fraværsgrensa, og du ikke har fått medhold i en eventuell klage vil du ikke få beskjed om et eventuelt eksamenstrekk i faget. Du må ta eksamen på nytt som privatist ved neste eksamensperiode for å bestå faget.

Klage etter muntlig eksamen

 • Du kan kun klage på formelle feil som kan ha noe å si for eksamensresultatet, du kan ikke klage på karakter.
 • Klagefristen er 10 dager etter at du er gjort kjent med karakteren din eller burde ha gjort deg kjent med den. Hurtigklagefrist er tirsdag 15.06.21 kl 12:00.
 • Dersom klagen får medhold annulleres karakteren og du får rett til å gå opp til ny eksamen. Du kan selv velge om du vil gå opp til ny eksamen. Har du hatt eksamen i et trekkfag, og du velger å avlegge ny eksamen, vil det bli gjennomført et nytt trekk.
 • Skjema finner du på skolen sin nettside.
 • Kontakt skolen om du ønsker å klage.

 

Har du spørsmål, snakk med din kontaktlærer eller faglærer.

Lykke til med eksamen!

www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/eleveksamen/gjennomfore-eksamen/

Sist oppdatert 27.05.2021