Særskilt tilrettelegging av eksamen

2G9B4543.jpg

Har du behov for særskilt tilrettelegging av eksamen, f.eks. utvidet tid, til vårens eksamensperiode, kan du søke om dette fram til 15. januar. Fristen gjelder allerede kjente grunner. Søknadskjemaet finner du her: 
Søknadskjema tilrettelegging ved eksamen

Du finner det også under «skjema» på hjemmesiden og på Canvas. Dokumentasjon (legeerklæring /sakkyndig uttalelse) må være av nyere dato. Ta kontakt med rådgiver om du har behov for hjelp eller har spørsmål.
Kontaktinformasjon rådgivere

Sist oppdatert 10.09.2019