Særskilt tilrettelegging av eksamen

2G9B4543.jpg

Har du som elev spesielle behov eller ulike vansker eller funksjonshemminger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette (jfr §3-29). Du må legge ved en sakkyndig uttalelse av nyere dato hvor det presiseres hvilke tiltak som anbefales. Ta kontakt med din rådgiver hvis du har spørsmål eller lurer på om du har levert dokumentasjon tidligere. Søknadsfrist 1.november. Skjemaet finner du her:
Nytt skjema for søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen kommer.

Du finner det også under «skjema» på hjemmesiden og på Canvas. Dokumentasjon (legeerklæring /sakkyndig uttalelse) må være av nyere dato. Ta kontakt med rådgiver om du har behov for hjelp eller har spørsmål.
Kontaktinformasjon rådgivere

Sist oppdatert 23.11.2021