Videre studier

Utdanningsområder i Samordna opptak

Samordna opptak har delt studier inn i utdanningsområder. Nedenfor ser du studier du kan finne under hvert utdanningsområde.

Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk

Animasjon - animasjon og digital kunst - blues - design i nye medier - design og kommunikasjon i digitale medier - design, kunst og håndverk - digital kultur - digital mediedesign - drama og teater - drama og anvendt teater - drama og teaterkommunikasjon - estetiske studier - folkekunst - folkemusikk - håndverk og design - instrumentmaking - kulturvitenskap - kunst og design - kunst og design: digital mediedesign - kunst og design: håndverkdesign - kunst og design: studieretning kunst og formidling - kunst og design: studieretning mote og produksjon - kunst og design: visuell kunst - kunst og håndverk - kunsthistorie -  musikk - musikk og musikkproduksjon - musikk og helse - musikk, menighet og ledelse - musikkteknologi - musikkterapi - musikkvitenskap - produktdesign - samtidsteater - teater og drama - teatervitenskap - utøvende musikk, fordypning i låtskriving/korledelse - visuell kunst og formidling

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk

Agronomi - fiskeri, og havbruksvitenskap - havbruk (siv.ing.) - havbruksdrift og ledelse - husdyrfag, velferd og produksjon - husdyrvelferd - husdyrvitenskap - jakt, fiske og naturveileding - jordbruk - landbruksteknikk - natur- og kulturminneoppsyn - naturforvaltning - plantevitenskap - reinnæringsstudier - skogbruk - utmarksforvaltning - økologisk landbruk

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi

Antikkens kultur - antikkens kultur og klassiske fag - anvendt filosofi - arkeologi - bibel og misjon - europastudier med engelsk/fransk/spansk/tysk/statsvitenskap - filosofi - filosofi og etikk: etikk - filosofi og etikk: filosofi - filosofi, politikk og økonomi - globalisering og sosial bærekraft - historie - honoursprogram, Humaniora, Filosofi og lingvistikk - honoursprogram, Humaniora, Musikkvitenskap - humanistiske fag, emnestudier - idéhistorie - kjønn, seksualitet og mangfold - kjønnsstudier - kommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk - kristendom og islam - kristendom, religion, livssyn og etikk - kristendomskunnskap - kulturhistorie - kulturminneforvaltning - likestilling og mangfold - litteraturvitenskap - praktisk teologi - praktisk teologi og ledelse - religion - religion og kultur - religion og samfunn - religion, etikk og samfunn - religion, kultur og samfunn - religion, livssyn og etikk - religionstudier - religionsvitenskap - russlandsstudier - teologi - teologi og misjon - ungdom, kultur og trosopplæring - verdibasert ledelse og administrasjon - Øst-Europa-studier

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag

Arktisk friluftsliv - arktisk friluftsliv og naturguiding - bevegelsesvitenskap - folkehelsearbeid - friluftsliv - friluftsliv og naturguide - friluftsliv, kultur og naturveiledning - fysisk aktivitet, ernæring og helse - idrett - idrett og adventure - idrett, trening og ledelse - idrett, spesialisering i trenerrollen - idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi - idrett og kroppsøving - idrett og samfunn - idrett og trenerrollen - idrettsvitenskap - kroppsøving og idrett - personlig trener - samfunns- og idrettsvitenskap - sport management - trenerrollen og idrettspsykologi - trening - trening, fysisk aktivitet og helse - trening, helse og prestasjon

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak 

Informasjonsteknologi og informatikk

Akademisk e-sport - digital forretningsutvikling - digital infrastruktur og cybersikkerhet - digitale medier og design - IKT - IT - IT og digitalisering - IT og informasjonssystemer - IT og ledelse - informasjonsbehandling - informasjonssystemer - informasjonsteknologi - informasjonsvitenskap - informatikk - informatikk, cybersikkerhet - informatikk: bioinformatikk - informatikk: data og science - informatikk: datasikkerhet - informatikk: datateknologi - informatikk: design og utvikling av IT-systemer - informatikk: design - bruk og interaksjon - informatikk: digital økonomi og ledelse - informatikk: programmering og systemarkitektur - informatikk: robotikk og intelligente systemer - informatikk: språkteknologi - kognitiv vitenskap - kunstig intelligens - programmering  - spillteknologi og simulering

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning, toll

Forretningsjus og økonomi - jus - politiutdanning - rettsvitenskap - toll, vareførsel og grensekontroll - økonomi og jus

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Barnehagelærer, grunnskolelærer, faglærer (inkl. yrkesfaglærer), lektorutdanning og trafikklærer

Barnehagelærer - barnehagelærer, flerkulturell forståelse - barnhagelærer, ledelse - barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk - barnehagelærer, natur- og friluftsliv - faglærer i design, kunst og håndverk - grunnskolelærer 1.-7. trinn - grunnskolelærer 1.-7. trinn med steinerpedagogikk - grunnskolelærer 1.-7. trinn, KRLE/engelsk/kroppsøving/kunst og håndverk/mat og helse/musikk/naturfag/samfunnsfag/samisk - grunnskolelærer 5.-10. trinn - grunnskolelærer 5-10. trinn, KRLE/engelsk/kunst og håndverk/mat oghelse/matematikk/norsk/samfunnsfag/samisk - lektor 8.-13. trinn - lektor 8.-13. trinn, engelsk/fransk/fremmedspråk/geografi/humanistiske fag/historie/kroppsøving og idrettsfag/kultur og samfunn/realfag/samfunnsfag/språkfag og engelsk/språkfag og fransk/språkfag og nordisk/språkfag og tysk - lektor 8.-13. triinn, naturvitenskap eller mattematikk/nordisk/realfag/religionvitenskap/samfunnsfag/sosiologi/spansk/språk og samfunnsfag/språkfag/tysk - lærer i praktiske og estetiske fag 1.-13. trinn, musikk - lærer 1.-13. trinn design, kunst og håndverk/kroppsøving og idrettsfag/musikk - lærerutdanning for tospråklige - trafikklærer - yrkesfaglærer

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Matematikk, kjemi, biologi, fysikk 

Aktuarfag og dataanalyse - akvakultur - akvamedisin - biologi - biologi og kjemi - biologisk kjemi - biomarin innovasjon - biomedisin - bioteknologi - elektrifisering og digitalisering - elektronikk, informatikk og teknologi - energi- og miljøfysikk - fiskehelse - fiskehelse, akvarmedisin - frie realfag - fysikk - fysikk og astronomi - gefysikk og klima - geologi - geologi og geofare - geologi og geografi - geovitenskap, retning geologi - geovitenskap, retning geofysikk - honoursprogram  realfag - industriell matematikk - informatikk-matematikk-økonomi - kjemi - kjemi og biokjemi - klima-, atmosfære- og havfysikk - matematikk - matematikk for industri og teknologi - matematikk med informatikk - matematikk og fysikk - matematikk og økonomi - matematiske fag - matematiske realfag - materialvitenskap for energi- og nanoteknologi - matvitenskap og ernæring - medisinsk og geologisk kjemi - medisinske og biologiske fag - miljø og naturressurser - molekylærbiologi - natur og miljø - natur- og miljøforvaltning - naturfag - naturvitenskapelige fag - nautikk - realfag - skogfag - statistikk og data science - økologi og naturforvaltning

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV

3D art, animation and VFX - Arkivvitenskap - audiovisuelle medier - bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - bibliotek- og informasjonsvitenskap - dokumentasjonsforvaltning - film og TV produksjon - film- og videoproduksjon - filmvitenskap - fjernsyns- og multimedieproduksjon - fotojournalistikk - grafisk design - interaksjonsdesign - journalistikk - kommunikasjon - kommunikasjon, kommunikasjon og medier - kommunikasjon, medieproduksjon - kulturprosjektledelse - medie- og dokumentasjonsvitenskap - medie- og interaksjonsdesign - medieproduksjon - medier og kommunikasjon - medievitenskap - PR, kommunikasjon og media - skolebibliotekkunnskap - spill- og opplevelsesteknologi - TV-ledelse - TV-regi - TV-teknikk - TV-produksjon - visuell kommunikasjon - webdesign - webutvikling

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie

Animal science - arbeids- og velferdsfag - audiologi - barnevern - bioingeniør - dyrepleie - ergoterapi - ernæring - farmasi - folkehelsearbeid - fysioterapi - human ernæring - klinisk ernæring - mat, ernæring og helse - medisin - odontologi - optometri - ortopediingeniør - paramedisin - radiografi - samfunnsretta ernæring - samfunnsretta ernæringsarbeid - sosialt arbeid - sosialt arbeid, barnevernspedagog - sosialt arbeid, sosionom - sykepleie - tannpleie - vernepleie - veterinærstudiet

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Pedagogiske fag

Pedagogikk - pedagogikk og bærekraft - pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk - spesialpedagogikk - ungdomskunnskap

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Reiselivsfag, hotellfag

Arctic adventure tourism - hotelledelse - markedsføring og ledelse av turismeopplevelser - natur- og opplevelsesbart reiseliv - naturbasert reiseliv og entreprenørskap - reiseliv og turisme - reiselivsledelse

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Samfunnsfag, psykologi

Administrasjon og organisasjonsvitenskap - arbeids- og organisasjonspsykologi - arkiv- og samlingsforvaltning - beredskap og krisehåndtering - by- og regionplanlegging - byplanlegging og samfunnssikkerhet - eiendom - europastudier - fornybar energi - generell psykologi - geografi - geografi og samfunnsplanlegging - globale utviklingsstudier - honoursprogram samfunnsvitenskap - human resource management (HRM) - interkulturell forståelse - interkulturell kommunikasjon - interkulturellkompetanse og bærekraft - interkulturelle studier - internasjonal beredskap - internasjonale miljø- og utviklingsstudier - internasjonale relasjoner - internasjonale studier - kriminologi - krisehåndtering - kultur og kommunikasjon - kulturledelse - landskapsarkitektur - landskapsingeniør - landskapsplanlegging med landskapsarkitektur - likestilling og kjønn - migrasjons- og integrasjonsforvaltning - nordområde- og nordiske studier - nordområdestudier - northern studies - politikk, juss og administrasjon - psykologi - psykologi med vekt på adferdsanalyse - religionsvitenskap - religion og samfunn - rådgiving og voksnes læring - samfunnsfag - samfunnsgeografi - samfunnsplanlegging og kommunikasjon - samfunnsplanlegging og kulturforståelse - samfunnssikkerhet og miljø - samfunnsvitenskap - sammenliknende politikk - sosialantropologi - sosial bærekraft - sosiologi - sosiologi, ungdomssosiologi - sosiologi og samfunnsanalyse - sport management - statsvitenskap - studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - tverrfaglige kjønnsstudier - ungdomssosiologi - utviklingsstudier

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Språk, litteratur

Allmenn litteraturvitenskap - arabisk - engelsk - engelsk språk og litteratur - fransk - fransk med didaktikk - internasjonal kommunikasjon - italiensk - japansk - japansk med Japan-studier - kinesisk - kinesisk med Kina-studier - klart språk - klassisk filologi - klassiske språk - latin - lingvistikk - litteratur, film og teater - Midtøsten-studier med arabisk - Midtøsten-studier med persisk - Midtøsten-studier med tyrkisk - nordic citizenship education - nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk - nordisk - nordisk språk og litteratur - nordisk, særlig norsk språk og litteratur - nordisk: språk, litteratur, retorikk - nordsamisk som fremmedspråk - norrøn filologi - norrøne og keltiske studier - norsk - norsk som andrespråk - norsk tegnspråk - polsk-tsjekkisk-bosnisk/kroatisk/serbisk - retorikk - russisk - spansk - spansk språk og latinamerikastudier - språk (engelsk/fransk/spansk/tysk) - språk og litteratur - språkvitenskap - tegnspråk - tegnspråk og tolking - tysk

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk

Anvendt datateknologi - anvendt fysikk og matematikk - anvendt robotikk - arkitekt - arkitektonisklysdesign - arkitektur - bygg- og miljøteknikk - byggeteknikk og arkitektur - bygningsinformasjonsmodellering – BIM - byplanlegging - datateknologi - datavitenskap - design - elektronisk systemdesign og innovasjon - energi - energi og miljø - energi, klima og miljø - fysikk og matematikk - geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering - havteknologi - industriell design - industriell kjemi og bioteknologi - industriell økonomi - industriell økonomi og teknologiledelse - informasjonsteknologi og økonomi - informatikk, datamaskinsystemer - informatikk, helseteknologi - ingeniør, autpmasjon - ingeniør, automatisering med robotikk - ingeniør, automatisering og elektronikkdesign - ingeniør, automatisering og intelligente systemer - ingeniør, batteri og energiteknologi - ingeniør, bioteknologi og kjemi - ingeniør, brannsikkerhet - ingeniør, bygg - ingeniør, bygg: konstruksjon og byggdesign - ingeniør, bygg: plan og infrastruktur - ingeniør, bygg og miljø - ingeniør, bygg: VVS - ingeniør, byggdesign - ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulær økonom - ingeniør, bærekraftig teknologi - ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi - ingeniør, data - ingeniør, data: applikasjonsutvikling - ingeniør, data: cyber physical systems - ingeniør, data: cybersikkerhet - ingeniør, data: cybersikkerhet og programmering - ingeniør, data: systemutvikling - ingeniør, datateknikk - ingeniør, datateknologi - ingeniør, droneteknologi - ingeniør, elektro - ingeniør, elektro: elektro-automasjon og robotikk - ingeniør, elektro: elkraftteknikk - ingeniør, elektro: informatikk og automatisering - ingeniør elektro: elektronikk og grønn energi - ingeniør, elektronikk - ingeniør, elektronikk: elektronisk systemdesign - ingeniør elektronikk: kybernetikk - ingeniør, elektronikk: mikro- og nanoteknologi - ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi - ingeniør, elkraftteknikk - ingeniør, energi og miljø - ingeniør, energi- og petroleumsteknologi - ingeniør, energiteknologi - ingeniør, fornybar energi - ingeniør, geovitenskap- og energiressurser - ingeniør, geomatikk - ingeniør, havbruk - ingeniør, havteknologi - ingeniør, kjemi - ingeniør kjemi: ren energi- og prosessteknologi - ingeniør, kjemi og miljø - ingeniør, logistikk - ingeniør, marinteknikk - ingeniør, maskin - ingeniør, maskin: konstruksjonsteknikk - ingeniør maskin: produktdesign - ingeniør maskin: produktutvikling - ingeniør maskin: digital konstruksjon/robotisering - ingeniør, materialteknologi - ingeniør, medisinskteknologi - ingeniør, mekatronikk - ingeniør, miljøteknologi og industriell kjemi - ingeniør, prosessteknologi - ingeniør, satellitteknologi - ingeniør, skipsdesign - ingeniørvitenskap og IKT - innovasjon og prosjektledelse - kjemi og bioteknologi - kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet - konstruksjoner og materialer - kunstig intelligens - kybernetikk og robotikk - kybernetikk og robotteknologi - landmåling og eiendomsdesign - landskapsarkitektur - luftfartsfag - marin teknikk - marinteknisk drift - maskin-, prosess- og produktutvikling - materialteknologi - matvitenskap, teknologi og bærekraft - medisinsk teknologi - miljøfysikk og fornybar energi - multimedieteknologi og-design - nanoteknologi - nautikk - nautikk med integrert praksis - petroleumsfag - produktdesign og teknologi - produktutvikling og produksjon - romfysikk - skipsfart og logistikk - tekniske geofag - teknologidesign og ledelse - tradisjonelt bygghandverk - vann- og miljøteknikk

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Økonomi, administrasjon, ledelse

Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet - bedriftsøkonomi  - bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi - bærekraftsøkonomi - digital økonomi og ledelse - eiendomsmegling - eiendomsmegling og markedsanalyser - helseledelse og helseøkonomi - innovasjon og entreprenørskap - innovasjon og ledelse - internasjonal markedsføring - internasjonal markedsføring og reiseliv - juss og økonomi - ledelse - ledelse og digitalisering - ledelse, innovasjon og marked - logistikk og supply chain management - logistikkledelse - luftfartsledelse - marin logistikk og økonomi - markedsføring og ledelse - markedsføring, innovasjon og ledelse - markedsføringsledelse - music bussiness, management - music bussiness, production - offentlig administrasjon og ledelse - offentlig styring, ledelse og økonomi - organisasjon og ledelse - organisasjon og personalledelse - personalledelse og kompetanseutvikling - petroleumslogistikk og økonomi - planlegging og administrasjon - praktisk prosjektledelse - regnskap - regnskap og økonomirådgivning - samfunnsøkonomi - samfunnsøkonomi med datavitenskap - samfunnsøkonomisk analyse - serviceledelse og markedsføring - shipping management - sirkulær bioøkonomi - siviløkonom - sport management - økonomi og administrasjon - økonomi og digitalisering - økonomi og ledelse - økonomi, digitalisering og forretningsutvikling - økonomi, markedsføring og ledelse - økonomi, ledelse, IT

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Sist oppdatert 09.12.2021