Videre studier

Utdanningsområder i Samordna opptak

Samordna opptak har delt studier inn i utdanningsområder. Nedenfor ser du studier du kan finne under hvert utdanningsområde.

Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk

Animasjon - blues - community arts - design i nye medier - design og kommunikasjon i digitale medier - design - kunst og håndverk - digital kultur - digital mediedesign - drama og teater - estetiske studier - folkekunst - instrumentmaking - kulturvitenskap - kunst og design - kunsthistorie - musikk - musikk og musikkproduksjon - musikk og helse - musikk - menighet og ledelse - musikkpedagog - musikkteknologi - musikkterapi - musikkvitenskap - produktdesign - samtidsteater - teatervitenskap - utøvende musikk, fordypning i låtskriving/korledelse - visuell kunst og formidling - visuelle kunstfag og design

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Landbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk

Agronomi - fiskeri, og havbruksvitenskap - havbruk og sjømat - havbruksdrift og ledelse - husdyrfag, velferd og produksjon - husdyrvelferd - husdyrvitenskap - jakt, fiske og naturveileding - jordbruk - landbruksteknikk - natur- og kulturminneoppsyn - naturforvaltning - plantevitenskap - skogbruk - utmarksforvaltning - økologisk landbruk

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi

Antikkens kultur - anvendt filosofi - arkeologi - bibel og misjon - europastudier med engelsk/fransk/spansk/tysk/statsvitenskap - filosofi - filosofi, anvendt etikk - filosofi, generell filosofi - filosofi, politikk og økonomi - globalisering og sosial bærekraft - historie - honoursprogram, Humaniora, Filosofi og lingvistikk - honoursprogram, Humaniora, Musikkvitenskap - humanistiske fag, emnestudier - idéhistorie - kjønn, seksualitet og mangfold - kjønnsstudier - kommunikasjon - livssyn - kristen apologetikk - kristendom og islam - kristendom - religion - livssyn og etikk - kristendomskunnskap - kulturarv og bevaringskunnskap - kulturhistorie - kulturminneforvaltning - likestilling og mangfold - litteraturvitenskap - praktisk teologi - praktisk teologi og ledelse - religion og samfunn - religion - etikk og samfunn - religion - kultur og samfunn - religion - livssyn og etikk - religionsvitenskap - russlandsstudier - teologi - teologi og misjon - ungdom - kultur og trosopplæring - verdibasert ledelse og administrasjon - Øst-Europa-studier

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag

Arktisk friluftsliv - arktisk friluftsliv og naturguiding - bevegelsesvitenskap - folkehelsearbeid - friluftsliv - friluftsliv og naturguide - friluftsliv - kultur og naturveiledning - idrett - idrett, spesialisering i trenerrollen - idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi - idrett og kroppsøving - idrett og samfunn - idrett og trenerrollen - idrett, ernæring og helse - idrettsvitenskap - kroppsøving og idrett - personlig trener - samfunns- og idrettsvitenskap - sport management - sport og adventure - trenerrollen og idrettspsykologi - trening - trening - fysisk aktivitet og helse - trening - helse og prestasjon

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak 

Informasjonsteknologi og informatikk

Digital forretningsutvikling - digital infrastruktur og cybersikkerhet - digitale medier og design - IKT - IT - IT og digitalisering - IT og informasjonssystemer - informasjonsbehandling - informatikk - informatikk, cybersikkerhet - informatikk: bioinformatikk - informatikk: data og science - informatikk - datasikkerhet - informatikk: datateknologi - informatikk: design og utvikling av IT-systemer - informatikk: design - bruk og interaksjon - informatikk: digital økonomi og ledelse - informatikk: programmering og systemarkitektur - informatikk: robotikk og intelligente systemer - informatikk: språkteknologi - kognitiv vitenskap - kunstig intelligens - programmering  - spillteknologi og simulering

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning, toll

Forretningsjus og økonomi - jus - politiutdanning - rettsvitenskap - toll-vareførsel og grensekontroll - økonomi og jus

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Barnehagelærer, grunnskolelærer, faglærer (inkl. yrkesfaglærer), lektorutdanning og trafikklærer

Barnehagelærer - barnehagelærer, arbeidsplassbasert, samisk profil - barnehagelærer, flerkulturell forståelse - barnhagelærer, ledelse - barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk - barnehagelærer, natur- og friluftsliv - faglærer i design, kunst og håndverk - faglærer i kroppsøving og idrettsfag - faglærer i musikk - grunnskolelærer 1.-7. trinn - grunnskolelærer 5.-10. trinn - lektor 8.-13. trinn - samisk barnehagelærerutdanning - trafikklærer - yrkesfaglærer

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Matematikk, kjemi, biologi, fysikk 

Aktuarfag og dataanalyse - akvakultur - akvamedisin - biologi - biologi og kjemi - biologisk kjemi - biomedisin - tioteknologi - elektrifisering og digitalisering - elektronikk - informatikk og teknologi - energi- og miljøfysikk - fiskehelse - frie realfag - fysikk - fysikk og stronomi - gefysikk og klima - geologi - geologi og geofare - geologi og geografi - geovitenskap, retning geologi - honoursprogram  realfag - informatikk-matematikk-økonomi - kjemi - kjemi og biokjemi - klima-, atmosfære- og havfysikk - matematikk - matematikk for industri og teknologi - matematikk med informatikk - matematikk og fysikk - matematikk og økonomi - matematiske fag - materialvitenskap for energi- og nanoteknologi - matvitenskap og ernæring - medisinsk og geologisk kjemi - medisinske og biologiske fag - miljø og naturressurser - molekylærbiologi - natur og miljø - natur- og miljøforvaltning - naturfag - naturvitenskapelige fag - nautikk - realfag - skogfag - statistikk og data science - økologi og naturforvaltning

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV

Arkivvitenskap - audiovisuelle medier - bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - bibliotek- og informasjonsvitenskap - dokumentasjonsforvaltning - film og TV produksjon - film- og videoproduksjon - filmvitenskap - fjernsyns- og multimedieproduksjon - fotojournalistikk - gratisk design - interaksjonsdesign - journalistikk - kommunikasjon - kommunikasjon, kommunikasjon og medier - kommunikasjon og medieproduksjon - kulturprosjektledelse - medie- og dokumentasjonsvitenskap - medie- og interaksjonsdesign - medieproduksjon - medier og kommunikasjon - medievitenskap - PR, kommunikasjon og media - skolebibliotekkunnskap - spill- og opplevelsesteknologi - TV-ledelse - TV-regi - TV-teknikk - TV-produksjon - visuell kommunikasjon - webdesign - webutvikling

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie

Animal science - arbeids- og velferdsfag - audiologi - barnevern - bioingeniør - dyrepleie - ergoterapi - ernæring - ernæring - mat og kultur - farmasi - folkehelsearbeid - fysioterapi - human ernæring - klinisk ernæring - mat, ernæring og helse - medisin - odontologi - optometri - ortopediingeniør - paramedisin - radiografi - sosialt arbeid - sykepleie - tannpleie - tannteknikk - vernepleie - veterinærstudiet

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Pedagogiske fag

Pedagogikk - pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk - spesialpedagogikk - ungdomskunnskap

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Reiselivsfag, hotellfag

Arctic adventure tourism - hotelledelse - markedsføring og ledelse av turismeopplevelser - natur- og opplevelsesbart reiseliv - naturbasert reiseliv og entreprenørskap - reiseliv og turisme - reiselivsledelse

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Samfunnsfag, psykologi

Administrasjon og organisasjonsvitenskap - arbeids- og organisasjonspsykologi - arkiv- og samlingsforvaltning - beredskap og krisehåndtering - by- og regionplanlegging - byplanlegging og samfunnssikkerhet - eiendom - europastudier - fornybar energi - generell psykologi - geografi - honoursprogram samfunnsvitenskap - human resource management (HRM) - interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid - interkulturell forståelse - interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge - interkulturell forståelse med utenlandsopphold - interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika - interkulturelle studier - internasjonal beredskap - internasjonale miljø- og utviklingsstudier - internasjonale relasjoner - internasjonale studier - internasjonale studier med historie - kriminologi - krisehåndtering - kultur og kommunikasjon - kulturledelse - landskapsarkitektur - landskapsplanlegging med landskapsarkitektur - likestilling og kjønn - migrasjons- og integrasjonsforvaltning - nordområde- og nordiske studier - nordområdestudier - northern studies - politikk, juss og administrasjon - psykologi - psykologi med vekt på adferdsanalyse - religionsvitenskap - rådgiving og voksnes læring - samfunnsfag - samfunnsgeografi - samfunnsplanlegging og kommunikasjon - samfunnsplanlegging og kulturforståelse - samfunnssikkerhet og miljø - samfunnsvitenskap - sammenliknende politikk - sosialantropologi - sosiologi - sosiologi, ungdomssosiologi - sosiologi og samfunnsanalyse - sport management - statsvitenskap - studier av kunnskap - teknologi og samfunn (STS) - tverrfaglige kjønnsstudier - ungdomssosiologi - utviklingsstudier

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Språk, litteratur

Allmenn litteraturvitenskap - arabisk - engelsk - engelsk språk og litteratur - fransk - fransk med didaktikk - internasjonal kommunikasjon - italiensk - japansk - japansk med Japan-studier - kinesisk - kinesisk med Kina-studier - klart språk - klassisk filologi - klassiske språk - latin - lingvistikk - litteratur - film og teater - Midtøsten-studier med arabisk - Midtøsten-studier med persisk - Midtøsten-studier med tyrkisk - nordisk - nordisk språk og litteratur - nordisk - særlig norsk språk og litteratur - nordisk: språk - litteratur - retorikk - nordsamisk som morsmål - norrøn filologi - norrøne og keltiske studier - norsk - norsk som andrespråk - norsk tegnspråk - polsk-tsjekkisk-bosnisk/kroatisk/serbisk - retorikk - russisk - samisk språk og litteratur - spansk - spansk språk og latinamerikastudier - språk (engelsk/fransk/spansk/tysk) - språk og litteratur - språkvitenskap - tegnspråk - tegnspråk og tolking - tysk

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk

Anvendt datateknologi - anvendt fysikk og matematikk - anvendt robotikk - arkitekt - arkitektur - bygg- og miljøteknikk - byggeteknikk og arkitektur - bygningsinformasjonsmodellering – BIM - byplanlegging - data science - datateknologi - datavitenskap - design - elektronisk systemdesign og innovasjon - energi - energi og miljø - energi - klima og miljø - fysikk og matematikk - geomatikk: kart - satellitter og 3D-modellering - havteknologi - industriell design - industriell kjemi og bioteknologi - industriell økonomi - industriell økonomi og teknologiledelse - informasjonsteknologi og økonomi - informatikk - datamaskinsystemer - informatikk - helseteknologi - ingeniør - datateknikk - ingeniør, automatisering med robotikk - ingeniør, automatisering og elektronikkdesign - ingeniør, automatisering og intelligente systemer - ingeniør, bioteknologi og kjemi - ingeniør, brannsikkerhet - ingeniør, bygg - ingeniør, bygg-konstruksjon og byggdesign - ingeniør, bygg, plan og infrastruktur - ingeniør, bygg og miljø - ingeniør, bygg, VVS - ingeniør, bærekraftig teknologi - ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi - ingeniør, data - ingeniør, data, cyber physical systems - ingeniør, data, cybersikkerhet - ingeniør, datateknikk - ingeniør, datateknologi - ingeniør, droneteknologi - ingeniør, elektro - ingeniør elektro: elektro-automasjon og robotikk - ingeniør elektro: elkraftteknikk - ingeniør, elektro-informatikk og automatisering - ingeniør elektro: elektronikk og grønn energi - ingeniør elektronikk - ingeniør elektronikk: elektronisk systemdesign - ingeniør elektronikk: kybernetikk - ingeniør elektronikk: mikro- og nanoteknologi - ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi - ingeniør, elkraftteknikk - ingeniør, energi og miljø - ingeniør, energi- og petroleumsteknologi - ingeniør, energiteknologi - ingeniør, fornybar energi - ingeniør, geo- og energiressurser - ingeniør, geomatikk - ingeniør, havbruk - ingeniør, havteknologi - ingeniør, kjemi - ingeniør kjemi: ren energi- og prosessteknologi - ingeniør, kjemi og miljø - ingeniør, logistikk - ingeniør, marinteknikk - ingeniør, maskin - ingeniør maskin: konstruksjonsteknikk - ingeniør maskin: produktdesign - ingeniør maskin: produktutvikling - ingeniør maskin: digital konstruksjon/robotisering - ingeniør, materialteknologi - ingeniør, mekatronikk - ingeniør, miljøteknologi og industriell kjemi - ingeniør, prosessteknologi - ingeniør, satellitteknologi - ingeniør, skipsdesign - ingeniørvitenskap og IKT - innovasjon og prosjektledelse - kjemi og bioteknologi - kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet - konstruksjoner og materialer - kunstig intelligens - kybernetikk og robotikk - kybernetikk og robotteknologi - landmåling og eiendomsdesign - landskapsarkitektur - luftfartsfag - marin teknikk - marin- og undervannsteknologi - marinteknisk - drift - maskin- prosess- og produktutvikling - materialteknologi - matvitenskap - teknologi og bærekraft - medisinsk teknologi - miljøfysikk og fornybar energi - multimedieteknologi og-design - nanoteknologi - nautikk - petroleumsfag - petroleumsteknologi - produktutvikling og produksjon - romfysikk - skipsfart og logistikk - tekniske geofag - teknologidesign og ledelse - vann- og miljøteknikk

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Økonomi, administrasjon, ledelse

Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet - bedriftsøkonomi - biomarin innovasjon - bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi - bærekraftsøkonomi - eiendomsmegling - eiendomsmegling og markedsanalyser - helseledelse og helseøkonomi - innovasjon og entreprenørskap - innovasjon og ledelse - internasjonal markedsføring - internasjonal markedsføring og reiseliv - juss og økonomi - ledelse - ledelse og digitalisering - ledelse-innovasjon og marked - logistikk og supply chain management - logistikkledelse - luftfartsledelse - marin logistikk og økonomi - markedsføring og ledelse - markedsføring-innovasjon og ledelse - markedsføringsledelse - music bussiness, management - music bussiness – production - offentlig administrasjon og ledelse - offentlig styring – ledelse og økonomi - organisasjon og ledelse - organisasjon og personalledelse - personalledelse og kompetanseutvikling - petroleumslogistikk og økonomi - planlegging og administrasjon - praktisk prosjektledelse - regnskap - regnskap og økonomirådgivning - samfunnsøkonomi - samfunnsøkonomi med datavitenskap - samfunnsøkonomisk analyse - serviceledelse og markedsføring - shipping management - siviløkonom - sport management - økonomi og administrasjon - økonomi og digitalisering - økonomi og ledelse - økonomi – digitalisering og forretningsutvikling - økonomi – markedsføring og ledelse

Fant du noe interessant her? Ved å følge linken under kommer du til samordna opptak sin studieoversikt. Her kan du søke opp studiet og se hvilke universitet eller høgskoler som tilbyr studiet.

Studieoversikt samordna opptak

Sist oppdatert 09.12.2021