Foresattilgang til SkoleArena

Hvis du som foresatt ønsker å se fravær, termin- og standpunktkarakterer for ditt barn kan du søke om foresattilgang til SkoleArena.

Gå inn på www.skolearena.no/iea og følg de instruksjoner som blir gitt.
Skoleeier er Trøndelag fylkeskommune.
www.skolearena.no/iea

Ved behov finner du detaljert brukerveiledning her:
SkoleArena_Foresattbruker.pdf

Eleven må samtykke før kontaktlærer godkjenner forespørselen. Når kontaktlærer har godkjent forespørselen vil du få informasjon om pålogging.
SkoleArena_Foresattbruker_Samtykke fra elev.pdf

Sist oppdatert 07.05.2019