Slutte i fag

2G9B6302.jpg

Elever som vurderer å slutte i fag først må kontakte egen avdelingsleder eller rådgiver.
Kontaktinformasjon rådgivere

Siste frist for å slutte i fag er satt til 15. januar. Dette på grunn av eksamenstrekket som gjennomføres i slutten av januar.

Elever som slutter i fag etter fristen gjør dette på eget ansvar med tanke på å få nok obligatoriske eksamener/fag for å få godkjent vitnemål. Det må foreligge tungtveiende grunner for å kunne slutte i fag etter 15. januar.

Sist oppdatert 03.01.2019