INFOPUNKTER SMITTEVERN

- daglig orientering til elever før oppstart av skoledagen

Håndvask før du drar hjemmefra, når du kommer på skolen, underveis i skoledagen og når du kommer hjem.
Antibac som supplement underveis i skoledagen.
Ikke håndhilse, klemme eller fysisk kontakt.
Mobilen er en stor smittekilde. Denne bør rengjøres i samme rutine som håndvask- før, under og etter skoledagen.
Host i albue eller papirhåndkle som kastes rett etterpå.
Blir du syk i løpet av skoledagen så må du umiddelbart trekke deg unna medelever, si i fra til lærer og følge instruksjon om skjerming fram til du kan dra hjem.
Spesielle regler om renhold som eleven skal bidra med, eks tørke av egen arbeidsplass, renkjøring av verktøy som er felles og lignende.


Før pauser/fritime/matpauser
Minn om håndvask, god hostehygiene og viktigheten av å holde 1-2 meters avstand til medelever og så langt det lar seg gjøre.
Be elevene holde seg til grupper på maks 5 personer og primært innenfor den gruppen de har opplæring sammen med.
Elevene må tilstrebe mindre grupper når de har pause enn det som er øvre grense i undervisning.


Takk for den strålende jobben dere gjør!
Sammen skaper vi historie.