Rektors tale til avgangselevene

Kjære avgangselever, foreldre, familie og venner. I år ble det, på grunn av koronasituasjonen, en annerledes avslutning på året og en annen form for avslutningsseremonier enn vi er vant til å ha for våre avgangselever. Vi har derfor valgt å legge ut rektors tale til avgangselevene så også dere kan se den.