Velkommen til nytt skoleår

Heimdal vgs Fasade Sommer
Foto: Einar Baggerud

Vi ønsker deg velkommen som elev på Heimdal videregående skole.

Vi er en av de største videregående skolene i fylket og har rundt 1000 elever fordelt på seks utdanningsprogram: Studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans, drama, elektrofag, service og samferdsel (IKT servicefag) og helse og oppvekst. I tillegg har vi en ungdomsgruppe fra Trondheim voksenopplæringssenter. Her har vi et mangfold med alt fra toppidrett og musikk, til praktisk arbeid, og jobbing med tradisjonelle skolefag.
Din læring og trivsel er noe vi har i tankene hele tiden. Derfor sier vi at Heimdal videregående skole skal være mulighetenes skole. Ved å være ambisiøse, engasjerte og kreative på dine vegne skal vi bidra til gode mestringsopplevelser og et godt læringsutbytte. Vårt mål er å hjelpe deg med å realisere ditt potensial både faglig og sosialt.

Å skape en god skole krever en innsats av oss alle. Sammen bygger vi en skole hvor alle blir inkludert i et fellesskap preget av trivsel og god læring.
Første skoledag er mandag 17.august. Du vil få nærmere beskjed om oppmøte og annen viktig informasjon etter at 2.inntaket er klart.
Velkommen og lykke til med skoleåret!