Foreldremøter høsten 2020

Med begrunnelse i smittevern fordeles foreldremøtene denne høsten over en lengre periode. Hver avdeling får en til to kvelder der de disponerer skolebygget for å kunne gjennomføre trygge møter for elever og foreldre/foresatte på Vg1 og Vg2. Avdelingene gjennomfører foreldremøtene på følgende tidspunkt.

Uke 38

Idrett
1IDA Tirsdag 15.09 kl 18.00 i Yggdrasil (aud. plan 4)
1IDB Tirsdag 15.09 kl 19.00 i Yggdrasil (aud. plan 4)
2IDA Mandag 14.09 kl 19.00 i Yggdrasil (aud. plan 4)
2IDB Mandag 14.09 kl 18.00 i Yggdrasil (aud. plan 4)

Helse- og oppvekstfag
2BUA og 2BUB Onsdag 16.09 kl 18:30 i 04 071 (kl.rom plan 4)
2HEA og 2HEB Onsdag 16.09 kl 18:00 i Bifrost (aud. plan 2)

Studiespesialisering
1STA Torsdag 17.09 kl 18.00 i Yggdrasil (aud. plan 4)
1STB Torsdag 17.09 kl 18.00 i Bifrost (aud. plan 2)
1STC Torsdag 17.09 kl 19.00 i Yggdrasil (aud. plan 4)
1STD Torsdag 17.09 kl 19.00 i Bifrost (aud. plan 2)

Uke 39

Elektrofag
1ELA, 1ELB, 1ELC og 1ELD Mandag 21.09 kl 18.00 i Bifrost (aud. plan 2)
2EEA, 2EEB, 2KVA, 2ITA, 2ITB og 2ITC Tirsdag 22.09 kl 18.00 i Bifrost (aud. plan 2)

Helse- og oppvekstfag
1HOA, 1HOB, 1HOC og 1HOD Onsdag 23.09 kl 18.00 i Bifrost (aud. plan 2)

Studiespesialisering
2STA Torsdag 24.09 kl 18.30 i Yggdrasil (aud. plan 4)
2STB Torsdag 24.09 kl 18.30 i Draupne (lite aud. plan 2)
2STC Torsdag 24.09 kl 18.30 på 05 034 (klasserom i plan 5)

Uke 40

Musikk, dans og drama
1MDA Mandag 28.09 kl 17:30 i Bifrost (aud. plan 2)
2MDA Mandag 28.09 kl 19:00 i Bifrost (aud. plan 2)

GS
Alle GS-klasser Tirsdag 29.09 kl 18.00 i Yggdrasil (aud. plan 4)