Smittesituasjonen på skolen

Skolen har ikke fått meldinger om flere smittetilfeller siden mandag 16.11

Skolen har seks elever som er smitta av korona.

Skolen har denne uka hatt en kombinasjon av digital undervisning/hjemmeskole og undervisning på skolen

Mandag 23.11 er det nettverksdag for lærere, elevene har fri. Hvis situasjonen ikke endrer seg vil vi gå tilbake til normal opplæring fra og med tirsdag 24.11.

Skolen er fortsatt på GULT nivå i smitteveilederens trafikklysmodell. Vi vil fortsette med delt lunsj ei tid framover, der studiespesialisering har lunsj først og deretter resten av elevene. Vi har flytta bordene fra hverandre i kantina og vil følge opp reglene på maksimum tre elever pr. bord. Det er svært viktig at alle både på skolen og på fritida overholder gjeldene smittevernregler i tida framover. 


Oppdatert informasjon om smittesituasjon og tiltak i videregående skole i Trøndelag:
trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/aktuelt/smittesituasjon-og-tiltak-i-videregaende-skole/