Streiken i kommunal sektor er over

Regjeringen besluttet fredag 4. juni å avslutte streiken mellom UNIO og KS med tvungen lønnsnemd. Det betyr skole på rødt nivå for elevene fra mandag 7. juni. Det vil si en kombinasjon av fysisk opplæring og digital skole/hjemmeskole. Se Canvas for nærmere informasjon.