Ordinære fraværsregler fra 11. oktober

Ordinære fraværsreglene gjeninnføres fra 11. oktober.

Det betyr at:

 • Elever ikke lengre vil få fraværet unntatt fra fraværsgrensa ved bruk av egenmelding/bekreftelse fra foresatte (elever under 18 år)
 • Fravær av helsemessige årsaker unntas ikke lengre for føring på kompetansebevis/vitnemål
  • Elever kan henhold til Forskrift til Opplæringslova § 3-45, etter søknad, ved skoleårets slutt, få unntatt fravær av helsemessige årsaker fra og med fjerde dag for føring på kompetansebevis/vitnemål
   Forskrift til Opplæringslova § 3-45

Fraværskoder:

 • Midlertidig kode syk, forsvinner og erstattes igjen med:
  • Meldt fravær, ved bruk av egenmelding eller bekreftelse fra foresatte
  • Dokumentert, ved legeattest

Informasjonsskriv fra skoleeier til elever og foresatte:
Informasjon elevfravær etter 111021.pdf

Les mer om fraværsregler, fraværsoppfølging og bruk av fraværskoder på skolens side om fravær:
Fravær