Normalisering etter pandemi

Tilbake til normal skoledrift

Skolene har nå gått bort fra trafikklysmodellen for smittevern. I takt med normaliseringa av samfunnet har situasjonen på skolen også normalisert seg, skoledagen er nå ganske lik slik den var før pandemien for de aller fleste elever. Etter høstferien vil skolen normalisere driften på de fleste områder som har vært berørt av smitteverntiltak.

I løpet av pandemien har skolen registrert 61 smitta elever og fem smitta ansatte. Fra og med nå vil ikke skolen føre statistikk med smitta elever og ansatte. Skolen vil ikke lengre informere om smittetilfeller blant elever og ansatte. Elever og ansatte som blir direkte berørt av smitte på skolen vil fortsatt få beskjed om eventuell testing og karantene.