Hospitering høsten 2021

Vi ønsker alle 10.-klassinger velkommen til hospitering i uke 45 og 46! Opplegg og oppmøte avdelingsvis. Ta med skrivesaker. Skolen spanderer enkel lunsj. Gi beskjed til avdelingsleder ved det utdanningsprogrammet du skal besøke hvis du blir forhindret fra å delta.

Elektro og datateknologi vg1

Oppmøte innenfor hovedinngangen kl. 08.00. Skoledagen varer til ca. 14.00.
Vi tar imot hospitanter mandag og tirsdag i uke 45 og 46.
Ansvarlig: Avdelingsleder Berit Solem

Studiespesialisering vg1

Oppmøte kl. 08.30 innenfor hovedinngangen. Skoledagen varer til ca. 13.00.
Vi tar imot hospitanter mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i uke 45.
Ansvarlig:   
Avdelingsledere
Henning Tveit

Tor Bitustøyl

Musikk, dans, drama vg1

Oppmøte innenfor hovedinngangen kl. 08.00. Skoledagen varer til ca. 14.00.
Vi tar imot hospitanter mandag, tirsdag og torsdag i uke 45.
Ansvarlig: Avdelingsleder Ketil Belsaas

Helse og oppvekst

Oppmøte innenfor hovedinngangen kl. 08.00. Skoledagen varer til ca. 13.00.
Vi tar imot hospitanter onsdag i uke 45.
Ansvarlig: Avdelingsleder Sissel Sandvik Holm

Idrettsfag vg1

Oppmøte innenfor hovedinngangen kl. 08.30. Skoledagen varer til ca. 13.00. Ta med klær etter hvilken idrett du har valgt. Elever som har valgt uteidretter må ha med utstyr til dette (egnede klær, sko, skistaver o.l., og i tillegg innesko og klær til innetrening. Vi tar imot hospitanter tirsdag og torsdag i uke 45 og 46.
Ansvarlig: Avdelingsleder Marte Snorroeggen Wivestad