Midlertidige unntak er gjeninnført ut skoleåret 2021-2022

Regjeringa varsla torsdag 4.november at de midlertidige unntakene, som opphørte 11.oktober, gjeninnføres ut skoleåret 2021-2022 med tilbakevirkende kraft. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Fravær av helsegrunner skal heller ikke føres på kompetansebevis eller vitnemålet.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Regjeringens pressemelding:
Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret

Informasjonsskriv til elever fra skoleeier:
Informasjon elevfravær etter 041121.pdf

Les mer om fraværsregler, fraværsoppfølging og bruk av fraværskoder på skolens side om fravær:
Fravær