Hva gjør eleven ved positiv Covid-19-test?

Eleven gir straks beskjed til sin kontaktlærer.

Skolen følger opp øvrige elever i klassen, grupper og lærere eleven har hatt kontakt med.

Andre eleven har hatt kontakt med 48 timer tilbake i tid før positivt testsvar eller før symptomer oppsto, må eleven varsle selv.

Mer informasjon vedrørende korona og hva du må gjøre finner du her:
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/