Foreldremøter høsten 2022

Velkommen til høstens foreldremøter

Vg1 ID

Mandag 26.09.2022 kl 18.00

Romfordeling

1IDA - 05 034
1IDB - Yggdrasil
1IDC - 04 029

Romfordeling fra kl. 18.45

Håndball - Yggdrasil
Langrenn - 05 034
Orientering - 04 030
Skiskyting - 04 031
Hopp - 04 015
Kombinert: 04013
Bredde: 04027

 

Vg1 MD

Tirsdag 13.09.2022 kl 17.30

1MDA - Draupne

Vg1 EL, HO, ST

Tirsdag 13.09.2022 kl 18.00

Romfordeling

1ELA - 04 006
1ELB - 04 007
1ELC - 03 081
1ELD - 04 008

Hele Vg1 HO - Yggdrasil - starter felles
1HOA - 04 069
1HOB - 04 045
1HOC - 04 070
1HOD - 04 071

1STA - 05 025
1STB - 05 026
1STC - 05 029
1STD - 05 032

Vg2 EL, HO, ST, ID, MD

Onsdag 14.09.2022 kl 18.00

Romfordeling 

2KVA - 04 008
2EEA - 04 006
2EEB - 04 007
2BUA - 04 029

2HEA og 2HEB - 04 048

2IDA - Yggdrasil
2IDB - 05 034

2MDA - Draupne

2STA - 05 025
2STB - 05 026
2STC - 05 002
2STD - 05 004

GS

Torsdag 15.09.2022 kl 18.00

Romfordeling

Yggdrasil  - starter felles
1GSA - 04 002
1GSB - 04 086
1GSC - 04 022
2GSA - 04 084
2GSB - 04 083
3GSA - 04 082
4GSA - 04 015