Foreldremøte 1ID Høsten 2022

Streik - foreldremøte utsatt

Da det fortsatt er streik utsettes foreldremøte på vg1 idrettsfag 26.09.
Nytt tidspunkt blir bestemt når streiken er avsluttet og ny beskjed blir gitt.

Vg1 ID

Mandag 26.09.2022 kl 18.00

Romfordeling

1IDA - 05 034
1IDB - Yggdrasil
1IDC - 04 029

Romfordeling fra kl. 18.45

Håndball - Yggdrasil
Langrenn - 05 034
Orientering - 04 030
Skiskyting - 04 031
Hopp - 04 015
Kombinert: 04013
Bredde: 04027