4-årig løp for idrettselever

2G9B7104.jpg

7. februar vedtok hovedutvalget for utdanning at alle elever som starter på idrettsfag ved Heimdal videregående skole høsten 2019 er sikret fireårig løp, med mulighet for realfagsfordypning, slik ordningen er per dags dato.

Saken skal utredes videre, før det fattes et endelig vedtak om hva som skjer fra skoleåret 2020/2021.