Hospitering

Vi ønsker alle 10.klassinger velkommen til hospitering i uke 45 og 46! Opplegg og oppmøte avdelingsvis. Ta med skrivesaker. Skolen spanderer enkel lunsj. Vennligst gi beskjed til avdelingsleder ved det utdanningsprogrammet du skal besøke hvis du blir forhindret fra å komme.

Elektro vg1

Oppmøte innenfor hovedinngangen kl 08.00. Skoledagen varer til ca 14.00
Ansvarlig: Berit Solem (avdelingsleder), epost-adresse:

Uke 45 og uke 46:
Mandag 15 elever
Tirsdag 15 elever
Torsdag 15 elever
Fredag 15 elever

Studiespesialisering vg1

Oppmøte 08.30 innenfor hovedinngangen. Skoledagen varer til ca 13.00.
Ansvarlig: Tor Bitustøyl (avdelingsleder) Epost-adresse:

Uke 45
Ingen elever

Uke 46:
Tirsdag 30 elever
Onsdag 30 elever
Torsdag 30 elever

Musikk, dans, drama vg1

Oppmøte innenfor hovedinngangen kl 08.00. Skoledagen varer til ca 14.00
Ansvarlig: Randi Dugstad (avdelingsleder). Epost-adresse:

Uke 45 og uke 46:
Mandag 8 elever
Tirsdag 8 elever
Torsdag 8 elever

Idrettsfag vg1

Oppmøte innenfor hovedinngangen kl 08.30. Skoledagen varer til ca 14.00
NB! Hospitantene må gi beskjed hvilken idrett til ønsker å hospitere i. Elever som har valgt uteidretter må ha med utstyr til dette (egnede klær, sko, skistaver o.l).
Ansvarlig: Liv Kristin Mæhle (avdelingsleder) Epost-adresse:

Uke 45 og uke 46:
Tirsdag 15 elever
Torsdag 15 elever

Helse – og oppvekst

Oppmøte innenfor hovedinngangen kl 08.00. Skoledagen varer til ca 13.00
Ansvarlig: Sissel Sandvik Holm (avdelingsleder). E-post-adresse:

Uke 45
Ingen elever

Uke 46:
Onsdag 60 elever

Sist oppdatert 31.10.2018