Service og samferdsel

Dette utdanningsprogrammet legges ned etter inneværende skoleår.

Er du interessert i IT-utdanning fra kommende skoleår kan du lese om dette på hjemmesidene til de to skolene som tilbyr den nye utdanningen "Informasjonsteknologi og medieproduksjon":

Charlottenlund vgsTiller vgs

 

Du lærer

 • kundebehandling og salg
 • administrasjon og tekstbehandling
 • om reiseliv, turisme og varetransport
 • elektronisk dokumentbehandling
 • om lover og forskrifter

Du bør være

 • høflig, utadvendt og serviceinnstilt
 • interessert i å arbeide med mennesker
 • åpen for ulike kulturer og tradisjoner

Du kan bli

 • IKT-servicemedarbeider
 • reiselivsmedarbeider eller resepsjonist
 • kontor- og administrasjonsmedarbeider eller salgsmedarbeider
 • vekter
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør

Arbeidssteder

 • offentlige eller private kontorer
 • vekterselskap
 • reisebyrå eller resepsjon
 • salgsbedrifter eller IT-bedrifter
 • vare- eller persontransportbedrifter

Vi tilbyr disse programområdene

 • Andre år

  Vg2 IKT-servicefag

  De siste ti, tjue åra har det vært en eksplosiv utvikling innen datateknologien. Det finnes knapt en virksomhet som ikke på en eller annen måte er avhengig av digitale hjelpemidler og verktøy. Også privat har vi blitt storforbrukere av digitale tjenester: internett, hjemme-PCer, mobiltelefoner, osv. Og med en stadig økende digitalisering av samfunnet vokser behovet for folk som kan installere, oppgradere og vedlikeholde disse systemene.

  IKT servicefag er en utdanning som gir kompetanse i drift av datasystemer. Du vil få opplæring i installasjon, oppgradering og vedlikehold av programvare, operativsystemer, maskinvare og nettverk. Du vil også måtte bruke teknologien til å dokumentere arbeidet ditt og til å innhente, bearbeide og formidle informasjon. Du bør beherske engelsk relativt godt, for mye av dokumentasjonen og informasjonen om IKT er på engelsk.

  Hvem kan søke IKT servicefag VG2?

  IKT servicefag er et såkalt "kryssløpsfag" som er åpent for alle som har gjennomført et VG1 kurs.

  Kompetanse etter gjennomført kurs

  Når du har fullført IKT servicefag, kan du søke lærlingplass i bedrift eller elevplass på VG3 allmennfaglig påbygning. Etter to års opplæring i bedrift kan du avlegge fagprøve. Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev og yrkestittelen IKT driftsoperatør.

  Heimdal videregående skole har tre klasser med til sammen 45 elevplasser på IKT servicefag.

  Fag- og timefordelingen for IKT Servicefag:
  Tabell over Fag- og timefordelingen for IKT-Servicefag, timer per uke. Fellesfag: Norsk 2t, Engelsk 2t, Samfunnsfag 3t, Kroppsøving 2t, Sum timer fellesfag: 9. Felles programfag: Drift og vedlikehold 6t, Bruker- og driftsstøtte 6t, Virksomhetsstøtte 5t, Sum timer per uke felles programfag 17t. Prosjekt til fordypning, kan være fordypning i programfag, forberedelse til et ønsket lærefag eller fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse: 9t. Timer per uke Vg2 IKT-Servicefag totalt: 35t

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?