Foreldremøte vg2

Klasserom

Til foreldre/foresatte med elever i vg2 studiespesialisering/ vg2 yrkesfag

Møteinnkalling

Det blir med dette innkalt til møte for alle foreldre/foresatte i vg2 studiespesialisering og vg2 yrkesfag.

Torsdag 30. august 2018      kl. 19.00

Møtested: Hemne videregående skole,     ROM 226

Dagsorden

   -       Velkommen!

   -       Kort orientering om Hemne videregående skole

   -       Div. informasjon

   -       Møte med kontaktlærer

Enkel servering

Umiddelbart etter fellesmøtet blir det møte på klasse/gruppenivå med kontaktlærer.

Vel møtt!

Ole Ledahl
Rektor

Sist oppdatert 21.08.2018