Foreldremøte VG1

Klasserom

Til foreldre/foresatte med elever i vg1 studiespesialisering/ vg1 yrkesfag

Møteinnkalling

Det blir med dette innkalt til møte for alle foreldre/foresatte i vg1 studiespesialisering og vg1 yrkesfag.

Tirsdag 28/8-18            kl. 19.00

Møtested: Hemne videregående skole,     ROM 226

Dagsorden

   -      Velkommen!

   -      Kort orientering om Hemne videregående skole

   -      Div. informasjon

   -      Møte med kontaktlærer

Enkel servering

Umiddelbart etter fellesmøtet blir det møte på klasse/gruppenivå med kontaktlærer.

Vel møtt!

Ole Ledahl
Rektor

Sist oppdatert 21.08.2018