Eksamen

Reglement som gjelder for elev- og privatisteksamen

Vennligst klikk her for å komme til Trøndelag fylkeskommune sine sider angående eksamen

Sist oppdatert 02.09.2021