Infobrev til elever og foresatte

Om tiltak rundt Korona.

Oppdatering 9.mai. Detaljer om skolestart.
Informasjonsbrev.pdf

Oppdatering 8.mai:
Informasjonsbrev elever og foresatte mai 2020.pdf

Oppdatering 24.april: Info fra AtB om endringer i skoleskyss:
https://www.atb.no/aktuelt/skoleskyss-fra-27-april-article14969-28.html

Oppdatering 23.april: Informasjonsbrev
https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/beredskap_korona/202011303-4-informasjonsbrev-til-elever-og-foresatte-1544905_3_0.pdf

Oppdatering 24.mars

202011303-2 Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring 1488141_1_0.pdf

Oppdatering 15.mars.

Alle de videregående skolene i Trøndelag fylkeskommune ble stengt den 12.3. som et ledd i arbeidet med smittebegrensning av korona-viruset, jf. også nasjonale føringer for dette, se: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/barnehager-ogskoler#
barnehager-og-skoler-skal-stenges

Selv om skolene er fysisk stengt, har elevene rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring. Vi har som målsetning å lose alle elever trygt i land med både standpunktkarakterer og eventuell eksamen.

I Trøndelag fylkeskommune vil de videregående skolene gjennomføre opplæringen via digitale systemer. Elevene er kjent med systemene fra før, men en heldigitalisert
opplæringssituasjon blir nytt både for elever og lærere.

Alle elever har allerede egen pc til bruk i læringsarbeidet. Aktuell programvare finnes i Canvas og på Skoleporten for nedlasting.

Dette er en ny og annerledes opplæringssituasjon, og skolene vil arbeide for at lærerne sammen med elevene skaper en så god digital opplæringsarena som mulig.

Det vil ikke være mulig å gjennomføre synkron undervisning/nettmøter hver
undervisningstime, men elevene vil bli opplyst om hvilke tidspunkt de skal møte lærerne på nett. Kommunikasjonen med elevene vil primært skje gjennom Canvas.

Lærerne er nå ledere i det digitale klasserommet, som både er en arena for direkte
nettmøter og løpende kommunikasjon med elevene. Det er viktig at elevene kobler seg på og deltar aktivt i læringsarbeidet i det digitale klasserommet.

Trøndelag fylkeskommune vil ha fullt fokus på å støtte de videregående skolene i
læringsarbeidet. Vi vil blant annet tilby lærerne veiledning/opplæring/kursing i digital
pedagogikk, slik at de blir enda bedre rustet til denne nye opplæringssituasjonen.


Med vennlig hilsen


Vegard Iversen
Fylkesdirektør